Bio/ Eco/ Fapte bune,  Desculta prin iarba,  ECO LIFESTYLE,  Prima pagina,  TRAVELS

Impactul calatoriilor asupra mediului// The environmental cost of traveling

Scroll for English:

Acest articol interesant este un guest post al Dianei Constantin, o tipă simpatică, pasionată de călătorii și cu aceleași stil de viață ca al meu: eco -friendly. Pe Diana o puteți urmări pe Facebook sau Instagram

Acum nu prea putem călători prea mult, dar aceleași principii se aplică și la plimbări mai scurte prin zona în care locuim sau picnicuri ad-hoc

“Călătoria este fatala prejudecății, bigotismului și îngustimii minții, și, din această pricină, mulți din oamenii
noștri au mare nevoie de ea. Viziunile largi, generoase, caritabile despre oameni și lucruri nu pot fi obținute
vegetând într-un mic ungher al pământului toată viața” spunea Mark Twain, pe vremea lui, dar eu cred ca se
aplică și acum. De fapt, acum mai mult decât oricând.

Ca să ne bucurăm cât mai mult de natură, e musai să o păstrăm mai bine.


Și cred că majoritatea dintre noi, tinerii, călătoresc din ce în ce mai mult. Avem planuri de călătorie, bucket lists,
checklists cu diverse destinații și activități, și mă bucur să văd ca oamenii apreciază experiențele și călătoriile în
locul lucrurilor materiale. Dar toate astea contribuie la încalzirea globală și poluarea mediului înconjurător în
extrem de multe feluri, mai ales dacă nu suntem conștienți de asta.


Totuși, exista multe metode de a reduce impactul pe care îl au călătoriile noastre asupra mediului înconjurator
și vreau să va expun câteva din lucrurile pe care le putem face pentru asta.
Probabil am auzit cu toții că cu cât sunt mai grele avioanele/mașinile, cu atât consumă mai mult combustibil și
ca urmare, polueaza mai mult. Deci primul pas către călătoritul eco-friendly ar fi să călătorim light. Până la urmă,
chiar o să folosim cele 10 bluze în city-break-ul de 3 zile ? Mă îndoiesc. Un alt avantaj al călătoritului light ar fi
că ne scutește de plata taxelor de bagaj (și de cărat).
De altfel, folosirea mijloacelor de transport terestre este mult mai eco-friendly.

O idee de o mini călătorie în București: o vizită la Muzeul Cotroceni


Trecând la obiectele care ne ajută să fim eco-friendly pe drum, menționez:
• Sticla de apă reutilizabilă – majoritatea aeroporturilor și orașelor au țâșnitori de apă, de unde putem să
umplem sticla de apă oricând avem nevoie. Pe site-ul Water at Airports putem găsi
amplasamentul fântanilor de apă din aeroporturi (de obicei le mai ascund, din motive comerciale).
• Pai reutilizabil (din metal, bambus, sticlă) – personal, nu prea folosesc paie in general și nu i-am găsit întrebuințare în călătoriile mele, dar am prieteni care îl folosesc foarte des, chiar și în viața de zi cu zi.
• Sacoșă de cârpă – foarte utilă când facem cumpărături locale
• Tacâmuri refolosibile sau spork – li se subîntelege întrebuințarea fără explicații. Și bonus points, sunt chiar mai drăguțe si confortabile decât cele de plastic pe care le primim la fast-food sau utile când ne
cazăm în hosteluri.
• Articole de igiena – un subiect mai sensibil pentru că variază în funcție de persoană, însă în linii mari putem face niște swaps către alternative mai eco-friendly, mai ales scăpând de lichide (ne scutește și de scosul lichidelor la aeroport): de la gel de duș la săpun, de la șampon lichid la șampon solid, și balsam
solid, deodorant solid, etc.

Natura nu are nevoie de noi, noi avem nevoie de ea.


Multe dintre aceste schimbări pot fi implementate și în viața de zi cu zi, chiar dacă nu suntem plecați. Mai sunt
o grămadă de schimbări care pot fi făcute pentru a deveni un călător eco-friendly, mici, intuitive, pe care nici nu
le observăm (cum ar fi să nu mai mâncăm fast-food), dar nu putem fi călători eco-friendly dacă nu suntem persoane eco-friendly. Ceea ce am observat eu de când am devenit conștientă de problema asta și am început să iau inițiativa este că fiind eco-friendly, atât sănătatea cât și bugetul nostru au de câștigat. Just give it a
thought

English:

This interesting article is a guest post by Diana Constantin, a nice girl, passionate about traveling and eco-friendly lifestyle. You can follow Diana on Facebook or Instagram.

“The journey is fatal to prejudice, bigotry and narrow-mindedness, and because of this, many people really need it. Broad, generous, charitable visions of people and things cannot be achieved
vegetating in a little corner of the earth all his life “said Mark Twain in his day, but I think it applies even now. In fact, now more than ever.

And I think most of us young people are traveling more and more. We have travel plans, bucket lists, checklists with various destinations and activities, and I’m glad to see that people appreciate the experiences and trips in the place of material things. But all this contributes to global warming and environmental pollution in many ways, especially if we are not aware of it.

However, there are many ways to reduce the impact of our travels on the environment and I want to show you some of the things we can do about it.
We’ve all probably heard that the heavier the planes / cars, the more fuel they consume and as a result, it pollutes more. So the first step towards eco-friendly travels would be to travel light. Are we really going to use the 10 blouses in the 3-day city break? I doubt. Another advantage of light travel would be that it exempts us from paying luggage (and carrying) taxes.
In fact, the use of land transport is much more eco-friendly.

Turning to the objects that helps us to be eco-friendly on the road, I mention:
• Reusable water bottle – most airports and cities have water fountains, from where we can fill our water bottle whenever we need it. We can find on the Water at Airports website the location of water fountains in airports (I usually hide them for commercial reasons).
• Reusable straw (metal, bamboo, glass) – personally, I do not use straw in general and I did not find use in my travels, but I have friends who use it very often, even in everyday life.
• Cloth bag – very useful when shopping locally
• Reusable cutlery or a spork – their use is explained without explanation. And bonus points, they are even nicer and more comfortable than the plastic ones we get at fast food or useful when we stay in hostels.
• Hygiene items – a more sensitive subject because it varies depending on the person, but in general we can make some swaps to more eco-friendly alternatives, especially getting rid of fluids (it also saves us from removing fluids at the airport): from shower gel to soap, from liquid shampoo to solid shampoo, and conditioner, solid deodorant, and so on.

Many of these changes can be implemented in everyday life, even if we are not traveling, some of them are smal, like not eating fast food anymore, but we can’t be eco-friendly travelers if we’re not eco-friendly people. What I have noticed since I became aware of this problem and started taking the initiative is that being eco-friendly, both our health and our budget have something to gain. Just give it a thought

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *